«Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. της  Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής»