Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον κ. Αρχηγό Π.Σ.