Περί συμμετοχής μας στην ένστολη Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη