Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή και τον                 Περιφερειάρχη Αττικής