Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής  με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος