Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής  με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή και τον                 Περιφερειάρχη Αττικής
11/05/2023
Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
18/08/2023

Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής  με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Leave a Reply