Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α

Ανακοινώσεις Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α

03/09/2023

Υπολογισμός του χρόνου εις το διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) ως συντάξιμο ή ως χρόνο πραγματικής ασφάλισης – Υπολογισμός αυτού στην βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του υπαλλήλου, μετά την έκδοση της εγκ. 43/2023 του e-ΕΦΚΑ.

03/09/2023

Επιστολή προς τον Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Πουρναρά.

18/08/2023

Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας

07/06/2023

Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής  με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

11/05/2023

Συνάντηση της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής με τον Επιχειρησιακό Συντονιστή και τον                 Περιφερειάρχη Αττικής