Αντικατάσταση – Ανασύνθεση του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Αττικής.